viernes, 25 de julio de 2008

LAS QUEJAS DEL COJO PICÓN

AS QUEIXAS DO COXO PICÓN
.
"Fai dezasete años que Pedal-Genil descubrióme pero eu, o gran Pícaro Coxo, son eterno como o Santo Patrón...

Eu, se cóntolles a Uds., estou moi resentido con eles: Descubríronme, si, pero... cánto non terei achegado eu ao grupo...

Sé que, no seu día, sacáronme unhas coplillas que deron a volta ao mundo e que, sobre todo, o máis liante de todos, seguiu explotando miña imágen por cantos foros puido... e aí vén a miña maior queixa: ¿Qué saquei eu en límpio...? ¿Cánto cobrei por dereitos de imágen, eh...?

-¿Estamos ou non estamos en razón...? -Agora creo que anda enredado cunha tal Murga e a min nin chámame, nin sácame nos papeis... Coma se me huera posto os cornos con outra. ¡Cuentista dos ovos..."


TRADUCIMOS LAS QUEJAS PARA QUE NO HAYAN EQUÍVOCOS

Hace diecisiete años Pedal Genil me descubrió pero yo, el gran Pícaro Cojo, soy eterno como el Santo Patrón...

Yo, si les cuento a Uds.., estoy muy resentido con ellos: Me descubrieron, sí, pero... cuánto no habré aportado yo al grupo...

Se que, en su día, me sacaron unas coplillas que dieron la vuelta al mundo y que, sobre todo, el más liante de todos ellos, siguió explotando mi imagen por cuantos foros pudo... y ahí viene mi mayor queja: ¿Qué saqué yo en limpio...? ¿Cuánto cobré por derechos de imagen, eh...?

-¿Estamos o no estamos en razón...? -Ahora creo que anda enredado con una tal Murga y a mí ni me llama ni me saca en los papeles... Como si me fuera puesto los cuernos con otra. ¡Cuentista de los güevos... !


No hay comentarios: